default

Spark Ti加工中心针对需求高性能的客户而生产,用来加工难加工的材料,特别是用于航空领域的钛合金。Spark Ti的精髓是其技术及保证了在重粗加工操作中的最大效率及5轴连续精加工时的精度。

可用的主轴和电主轴保证了高扭矩。其结构保证了在动态条件下最大的刚性。技术上减震设备保证了稳定的切削,即使是在最严苛的条件下。冷却液压力为100bar时,流量最高可达到150升/分,仍能拥有出色的排屑控制。由于其平稳的运动链加工工件的表面质量十分出色。

Spark Ti

Spark Ti 1200

Spark Ti

Spark Ti 1300

Spark Ti

Spark Ti 1600

Spark Ti

Spark Ti 2100

Spark Ti

Spark Ti 2600

Spark Ti

Spark Ti 3500

输入样本图书馆

首先输入您的数据